Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-703.2013, Sortförsök Ensilagemajs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L6-703.2013: F örsöksnummer: LA-26-2013, ADB 067628, skörd 2013
Försöksvärd: Önnestadsgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-04-30
Gödsling 1: 2012-12-23
Gödsling 2: 2013-05-18
Ogräsbek.: 2013-05-19
Insektsbek.: 2013.05-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-703.2013: F örsöksnummer: LB-217-2013, ADB 067629, skörd 2013
Försöksvärd: Johnny Mårtensson , Spjutstorp Rödjelund, 273 93 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2013-05-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-703.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan