Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-3040-2013, Svampbekämpning i vårvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L9-3040-2013: F örsöksnummer: M-621-2013, ADB 152554, skörd 2013
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Gamlegård , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling enl. plan:4/6, Dc:32.
10/6, Dc: 41
Behandling enligt plan, dc: 57 18/6.
DC:59 20/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-3040-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan