Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-105 2003, Höstvete. Sort * svampbehandling, med 6 st. försök
Syftet med planen: Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter i Skåne. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, dels för att jämföra sorternas avkastningspotential.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Rutfördelning finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Övrigt Preliminära snabbvattenhaltskorrigerade skörderesultat från sortförsök i höstvete
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-105 2003: F örsöksnummer: MC-830-02, ADB 078831, skörd 2003
Försöksvärd: Ebbe Persson, , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Försöket på Bokenäs, Hammarlöv
Sådd 17/9-02.
Blockbeh: 2:or 1,0 Stereo 17/5-03.
Blockbeh: 2:or 0,6 Amistar+0,5 Tilt Top 10/6-03.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-105 2003: F örsöksnummer: MA-406-2002, ADB 078829, skörd 2003
Försöksvärd: Svedberga gård , Svedberg, 260 35 ÖDÅKRA
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Sådd 17/9 i mycket torr lerjord. 28/11 höstveten uppkommen-alla 100- men svagt utvecklad-1,5 blad.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-105 2003: F örsöksnummer: MB-307-2002, ADB 078830, skörd 2003
Försöksvärd: Esbjörn Larsson , Fatterslund , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Blockbehandling:
Block II och III 1,0 L stereo 16/5-03
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Gradering
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-105 2003: F örsöksnummer: LB-271-2002, ADB 078828, skörd 2003
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd 17/9-02
  Karta Karta till försöksplatsen
  Fältkort Fältkort med rutfördelning. Blockens placering stämmer ej.
  Fältkort Verkligt Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-105 2003: F örsöksnummer: LA-109-2002, ADB 075622, skörd 2003
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad, tel 044-75729
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 16/9-02
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030401
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-105 2003: F örsöksnummer: LC-427-2002, ADB 078827, skörd 2003
Försöksvärd: Magnus Andersson , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp, tel. 042-54058
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 13/9-2002
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030401
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-105 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan