Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-201 2003, Höstråg. Sort * svampbehandling, med 3 st. försök
Syftet med planen: Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter. Halva försöket svampbehandlas (2 av 4 block) dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, dels för att prova sorternas avkstningspotential.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Rutfördelning finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Mätning (gradering, skörd etc.) Prel. snabbvattenhaltskorr. skörderesultat
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-201 2003: F örsöksnummer: MC 833/02, ADB 078778, skörd 2003
Försöksvärd: Jens Jönsson, , Bingsgården, 274 54 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 16/9-02.
Led F block III utgår, tekniska problem.
Blockbehandling: 2:or 0,5 Stereo + 0,4 Amistar 17/5-03.
Hela försöket 0,5 Sumi-alpha 17/5-03.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-201 2003: F örsöksnummer: MB-309/02, ADB 078777, skörd 2003
Försöksvärd: Anders Sassner , 0705 - 80 19 10 , Sassarps gård, 240 33 Löberöd
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 13/9
Planttäthet höst: Alla 100% 1/10-02
Planttäthet vår: Alla 100% 30/4-03
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-201 2003: F örsöksnummer: LA-110-2002, ADB 078776, skörd 2003
Försöksvärd: Sixten Johnsson , Nymö Norregård, 290 34 Fjälkinge, tel. 044-56032
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 25/9-02
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030401
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-201 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan