Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-1212 2003, Kvävegödsling och fungicidbehandling i höstvetesorter, med 5 st. försök
Syftet med planen: Syftet är att finna ev. samband mellan kvävegiva och behov av fungicidbehandling för några vanligen odlade höstvetesorter i Skåne
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1212 2003: F örsöksnummer: MA-410-02, ADB 151030, skörd 2003
Försöksvärd: Erland Nilsson , Tirupsgården, Svalöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Sådatum 19/9.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1212 2003: F örsöksnummer: MB-313/02, ADB 151031, skörd 2003
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , 0705 - 14 26 51 , Gamlegård,St Uppåkra, 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum: 16/9
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1212 2003: F örsöksnummer: LB-270-2002, ADB 151029, skörd 2003
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Bollerup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådatum 2002-09-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1212 2003: F örsöksnummer: MC-836-02, ADB 151032, skörd 2003
Försöksvärd: Lennart Petrici , Ängslätt, St Beddinge, 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 25/9-02.
Gödsling 1:
120 kg N/ha i Svavelsalpeter 24/3-03.
Gödsling 2:
Block II o V 100 kg N/ha i kalksalpeter 8/5-03.
Block III o VI 50 kg N/ha i kalksalpeter 8/5-03.
Beh DC 37-39: 27/5-03.
Beh DC 51-55: 10/6-03.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1212 2003: F örsöksnummer: LA-115-2002, ADB 151028, skörd 2003
Försöksvärd: William Hamilton , Ströö Gård, 291 11 Färlöv, tel 044-74180
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Såtid: 2002-09-19
Behandling enl. plan nr.1 030605
nr.2 030617
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030401
<< SLUT L15-1212 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan