Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-021-2019, Höstraps, sort x behandling (bummulsmögel), med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS7-021-2019: F örsöksnummer: LB-251-2018, ADB 07AB38, skörd 2019
Försöksvärd: Gärsnäs Gård Jordbruks AB , 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2018-08-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-021-2019
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan