Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-8010R-2019, Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- och vårbehandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-8010R-2019: F örsöksnummer: LB-250-2018, ADB 05B499, skörd 2019
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling 1, led 2,3 enligt plan: 2018-08-21
Behandling 2, led 4-7, enligt plan: 2018-08-24
Behandling 3, led 8, enligt plan: 2018-09-05
Behandling mot spillsäd enligt plan: 2018-09-06
Behandling 4, led 9, enligt plan: 2018-09-19
Behandling 5, led 3,10,12, enligt plan: 2018-09-19
Behandling 6, led 5, 8, enligt plan: 2018-09-25
Behandling 7, led 6, 10, enligt plan: 2018-10-10
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L5-8010R-2019
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan