Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-8080-2019, Etablering av höstraps och snigelbekämpning, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L2-8080-2019: F örsöksnummer: 311/18, ADB 153153, skörd 2019
Försöksvärd: Ralax Jordbruks AB , Fjelie Laxmans väg 11, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Skörd: 2019-07-24
  Karta Karta
  Försöksplan Försöksjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) G1+G2
  Fältkort Radavstånd, Gödsling, T1
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planträkning + kommentar
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planträkning + kommentar
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skördeanalys
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skördeanalys
  Försök till L2-8080-2019: F örsöksnummer: 312/18, ADB 153154, skörd 2019
Försöksvärd: Björnstorps Gods , Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning 247 98 Genarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta
  Försöksplan Försöksjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) G1+G2.
  Försöksplan Radavstånd, Gödsling, Behandling
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planträkning + kommentar
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd samt analys
<< SLUT L2-8080-2019
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan