Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R4-1052-2019, Halv yta (Gröda 2, höstvete), med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R4-1052-2019: F örsöksnummer: LC.3585-2018, ADB GB0107, skörd 2019
Försöksvärd: Josef Appell , Höja Landsväg 275, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2018-09-17
Planträknat höst:2018-10-02
Planträkning vår: 2019-03-22>br> Skotträkning: 2019-05-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planträkning höst och vår
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skotträkning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Axräkning ,Skörd och Analys
<< SLUT R4-1052-2019
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan