Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0201-2019, Höstråg. Sort * behandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0201-2019: F örsöksnummer: LA-76-2018, ADB 07BN83, skörd 2019
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2018-09-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-0201-2019
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan