Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: HIR Gödning Raps, Kväve och svavel till raps på våren, i kraftig raps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till HIR Gödning Raps: F örsöksnummer: LB-295-2018, ADB HS19049, skörd 2019
Försöksvärd: Per-Göran Gunnarsson , Tjugovägen 196, 291 77 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Skörd: 2019-07-29
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Övrigt Skördeanalys
  Fältkort Fältkort med basdata
  Försök till HIR Gödning Raps: F örsöksnummer: LB-294-2018, ADB HS19050, skörd 2019
Försöksvärd: Per-Erik Helgesson , Eriksfältsv. 131, 271 76 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Skörd 31 juli
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Övrigt Skördeanalys
  Fältkort Fältkort inkl. basdata
  Mätning (gradering, skörd etc.) Försöksjournal inkl. bl.a. sprutjournal och generalprov
  Försök till HIR Gödning Raps: F örsöksnummer: 361/18, ADB HS19046, skörd 2019
Försöksvärd: Kjell-Inge Nilsson , Gränsvallavägen 92, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2018-08-22
Skörd: 2019-08-01
  Mätning (gradering, skörd etc.) Fältkort, skörd samt skördeanalys
  Försök till HIR Gödning Raps: F örsöksnummer: 362/18, ADB HS19047, skörd 2019
Försöksvärd: Christer Lindén , Trää 1308, 278 62 Teckomatorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Skörd: 2019-0729
  Mätning (gradering, skörd etc.) Fältkort, skörd samt skördeanalys
<< SLUT HIR Gödning Raps
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan