Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-450-2019, Vårkorn * sort *såtidpunkt, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-450-2019: F örsöksnummer: 522/19, ADB HS19094, skörd 2019
Försöksvärd: Bo Jönsson , Häljarpsv. 111, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2019-04-05 Såtidpunkt 2, 2019-04-24 Event super 1,0L/ha halva rutan 12m i block I och III i bortre halvan, II främre halvan.28/5
Mot örtogräs 10/6
  Karta Karta
  Övrigt Planträkning
  Fältkort Fältkort
  Försök till L5-450-2019: F örsöksnummer: 523/19, ADB HS19095, skörd 2019
Försöksvärd: Hans & Bertil Odell , Vanninge Gård, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2019-04-05
Såtidpunkt 2, 2019-04-24
Planträkning: 2019-05-13.
renkavle bekämpning 28/5 samt örtogräsbekämpning den 10/6
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planträkning
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd samt analys
<< SLUT L5-450-2019
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan