Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-4040-3, Reducerad jordbearbetning, styv lera , med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L2-4040-3: F örsöksnummer: 425/94, ADB 02D061, skörd 2003
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården, 260 38 KATTARP.
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Sådatum för höstveten var för Rapidsådd 020927, för konventionell sådd 020930. Sorten är Revelj.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4040-3
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan