Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: Mobil Gröngödsling, Mobil gröngödsling i höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till Mobil Gröngödsling: F örsöksnummer: LA-32-2019, ADB HS19090, skörd 2019
Försöksvärd: Lennart Nilsson , Ekebergsvägen 12, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Skörd: 2019-08-12
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Övrigt Skördeanalys
<< SLUT Mobil Gröngödsling
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan