Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: Mobil grönsgödsling i havre 2019, Mobil gröngödsling i havre 2019, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till Mobil grönsgödsling i havre 2019: F örsöksnummer: LA-1-2019, ADB HS19051, skörd 2019
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2019-05-16
Skotträkning: 2019-06-25
Vippräkning: 2019-07-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skotträkning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Vippräkning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT Mobil grönsgödsling i havre 2019
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan