Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2254, Kvävestege till maltkorn, med 5 st. försök
Syftet med planen: Att bestämma optimal kvävegiva till maltkorn med stråsäd eller sockerbetor som förfrukt vid olika kvävestrategier.
Kommentarer:
  Fältkort Obs! Olika rutfördelning på fältkorten
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2254: F örsöksnummer: MB-505-2003, ADB 03D124, skörd 2003
Försöksvärd: Anders&Thomas Rosendahl , Kristinebergs gård 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling: Tidpunkt 1
3/4-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultatblankett
  Försök till L3-2254: F örsöksnummer: MC 950/03, ADB 03D125, skörd 2003
Försöksvärd: Hans Nilsson , Brunslöv 11, 242 97 Hörby
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Gödsling före sådd: 28/3-03.
Sådd: 29/3-03. Sort Barke.
Gödsling DC 30-31: 2/6-03.
Ks-mätning: 2/6-03.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultatblankett
  Försök till L3-2254: F örsöksnummer: LA-8-2003, ADB 03D121, skörd 2003
Försöksvärd: Christer Selin , Slättängsvägen 70, 291 62 KRISTIANSTAD, 044-103061, 070-6558098
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Led B-L gödslat 030401
Led I-K 030601
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030408
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultatblankett
  Försök till L3-2254: F örsöksnummer: LB-206-2003, ADB 03D122, skörd 2003
Försöksvärd: Per Erik Helgesson , Eriksfält, 276 40 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Utlagt i sorten Barke
  Fältkort Scannat fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2254: F örsöksnummer: 711/03, ADB 03D123, skörd 2003
Försöksvärd: Christer Wadborg , Hällebovägen 126, 261 91 LANDSKRONA
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Gödsling och sådd av Barkekorn utfört 26/3.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultatblankett
<< SLUT L3-2254
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan