Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: SFR-Org. Gödselm. 2020, SFR-Org. Gödselm. 2020, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFR-Org. Gödselm. 2020: F örsöksnummer: 510/20, ADB HS20053, skörd 2020
Försöksvärd: Krister Andersson ,
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort och karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skör+Analyssvar+Basdata
<< SLUT SFR-Org. Gödselm. 2020
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan