Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: Demo Mn höstvetesorter, Demo Mn höstvetesroter, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till Demo Mn höstvetesorter: F örsöksnummer: LA-84-2020, ADB HS21018, skörd 2021
Försöksvärd: Per Lindahl , Mosslunda gård, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2020-09-23
  Övrigt Försöksjournal med bl.a. Fältkort och karta
  Försök till Demo Mn höstvetesorter: F örsöksnummer: LA-85-2020, ADB HS21019, skörd 2021
Försöksvärd: Per Lindahl , Mosslunda gård, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2020-09-23
  Övrigt Försöksjournal med bla Fältkort och karta
<< SLUT Demo Mn höstvetesorter
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan