Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-4011 2003, Sortförsök i vårkorn, med 3 st. försök
Syftet med planen: I försöken ingår ett stort antal sorter som odlas i övriga Europa och som ev. kommer att marknadsföras längre fram. Svampbehandling utförs i halva försöket.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Rapport Preliminära snabbvattenhaltskorrigerade skördesiffror från sortförsök i vårkorn 2003
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-4011 2003: F örsöksnummer: MC 957/03, ADB 07B031, skörd 2003
Försöksvärd: AB Jordberga gård , Slättåkra, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 27/3-03.
Blockbehandling: 2:or 0,3 Amistar + 0,6 Stereo 10/6-03.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-4011 2003: F örsöksnummer: 716/03, ADB 07B030, skörd 2003
Försöksvärd: Svedberga gård , Svedberg, 260 35 ÖDÅKRA
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Datum för sådd 8/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-4011 2003: F örsöksnummer: LA-6-2003, ADB 07B029, skörd 2003
Försöksvärd: Hushållningssällskapet i Kristianstad , Helgegården Skepparslövsv. 258 291 92 KRISTIANSTAD 044-229919
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030501
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-4011 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan