Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2259, Etablering av fånggröda i höstvete, med 4 st. försök
Syftet med planen: Att finna arter och sorter lämpliga för insådd av fånggröda på våren eller försommaren i höstvete.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2259: F örsöksnummer: MB-507-2003, ADB 03D135, skörd 2003
Försöksvärd: HS-Malmöhus , Borgeby Gård 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd av fånggröda:
Led B,C och D 28/3-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2259: F örsöksnummer: MC 952/03, ADB 03D136, skörd 2003
Försöksvärd: Skurups Lantbruksskola , Hylteberga, 274 92 Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd höstvete: 20/9-02.
Sådd fånggröda: 27/3-03.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Försök till L3-2259: F örsöksnummer: LC-407-2003, ADB 03D132, skörd 2003
Försöksvärd: Sven-Ingvar Paulsson , Södra Varalöv Pl. 6334, 262 96 ÄNGELHOLM, 0431-22065, 070-5522065
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Insådd fånggröda led B-D 030327
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030408
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2259: F örsöksnummer: 720/03, ADB 03D134, skörd 2003
Försöksvärd: Göran Svensson , Wideröra gård, 260 30 VALLÅKRA
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Första insåningsdatum 28/3.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2259
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan