Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2254 2002, Kvävestege till maltkorn, med 3 st. försök
Syftet med planen: Bestämma optimal kvävegiva till maltkorn med stråsäd eller sockerbetor som förfrukt vid olika kvävestrategier.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2254 2002: F örsöksnummer: M-711-2002, ADB 03C030, skörd 2002
Försöksvärd: Bengt Sjunnesson , Ormastorp Vallåkra
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort
  Försök till L3-2254 2002: F örsöksnummer: M-923-2002, ADB 03C031, skörd 2002
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, Hemmesdynge, Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort
  Försök till L3-2254 2002: F örsöksnummer: M-509-2002, ADB 03C029, skörd 2002
Försöksvärd: Fredrik Jörgensson , Kronetorp 232 90 Arlöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort
<< SLUT L3-2254 2002
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan