Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-4040 2003, Reducerad jordbearbetning, med 1 st. försök
Syftet med planen: Att undersöka långtidseffekterna av reducerad jordbearbetning på styv resp. lättare jord. Försökserien startades 1995.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L2-4040 2003: F örsöksnummer: 320-94, ADB 02D062, skörd 2003
Försöksvärd: Borgeby gård , Hushållningssällskapet , Borgeby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Långliggande försök med reducerad jordbearbetning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Resultatblankett
<< SLUT L2-4040 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan