Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-4425 2003, Vallfröblandning i intensiva slåttersystem., med 1 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra skördepotentialen vid olika vallfröblandningar till slåttervall.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Försök till L6-4425 2003: F örsöksnummer: MC 900/01, ADB 062345, skörd 2003
Försöksvärd: Skurups Lantbruksskola. Jan-Åke 070-4340539 , Hylteberga, 274 92 Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort Fältkort med plan.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-4425 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan