Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2272 2004, Ettårigt försök med kväve och svavel till höstvete, med 5 st. försök
Syftet med planen: Syfte att bestämma optimal kväve- och svavelgiva i sorterna Gnejs och Kris med stråsäd som förfrukt vi olika kvävegödslingsstrategier.
Kommentarer:
  Fältkort Verkligt fältkort av 040413
  Karta Karta till försöket
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2272 2004: F örsöksnummer: MC 932/04, ADB 03E107, skörd 2004
Försöksvärd: Leonard Nyman , Nytofta, Ölöv, 274 54 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Gödslingstidpunkter:
1. 24/3-04.
2. 14/4-04.
3. 2/6-04.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2272 2004: F örsöksnummer: M 705/04, ADB 03E105, skörd 2004
Försöksvärd: Ebbe Johnsson , Norra Skrävlinge 260 20 Teckomatorp
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Gödsling
Tidpunkt1: 26/3
Tidpunkt2: 16/4
Tidpunkt3: 2/6
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2272 2004: F örsöksnummer: M-506-2004, ADB 03E106, skörd 2004
Försöksvärd: Bo Jordy , Vesum 1 245 92 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enligt plan:
Tidpunkt 1: 24/3
Tidpunkt 2: 19/4
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2272 2004: F örsöksnummer: LB-209-2004, ADB 03E104, skörd 2004
Försöksvärd: Christer Andersson , Ö. Herrestad 40, 276 56 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer: 1:a beh. 04-01 DC 23
2:a beh. DC25
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Scannat Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2272 2004: F örsöksnummer: LC-405-2004, ADB 03E103, skörd 2004
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Ingelstorp, 262 92 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041110
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2272 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan