Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1011, Olika doser och tidpunkter med fungicider , med 5 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Mätning (gradering, skörd etc.) Seriesammanställning. Tre försök.
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1011: F örsöksnummer: 737/02, ADB 150943, skörd 2002
Försöksvärd: Pålson HB , Tarstad, Svalöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort
  Försök till L15-1011: F örsöksnummer: 523/02, ADB 150942, skörd 2002
Försöksvärd: P L Andersson , L:a Vindfellegd, Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort
  Försök till L15-1011: F örsöksnummer: 931/02, ADB 150944, skörd 2002
Försöksvärd: E Persson , Egonsborg, Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Råskörd
  Försök till L15-1011: F örsöksnummer: 239/02, ADB 150941, skörd 2002
Försöksvärd: Lars Lennartsson , Sandby Boställe, 276 36 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Försök till L15-1011: F örsöksnummer: 411/02, ADB 150940, skörd 2002
Försöksvärd: Lars-Olof Olofsson , Villa Bjärbodal 4075, 266 94 Munka-Ljungby
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
<< SLUT L15-1011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan