Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424, Ogräsbekämpning i höstvete, örtogräs + åkerven, med 5 st. försök
Syftet med planen: Att undersöka olika produkters effekt på örtogräs och framförallt åkerven.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2424: F örsöksnummer: 418/01, ADB 150883, skörd 2002
Försöksvärd: U Andersson , Södervidinge, Kävlinge
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Mätning (gradering, skörd etc.) Ogräsräkning i juni. Ledvisa och rutvisa värden.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat.
  Försök till L5-2424: F örsöksnummer: 322/01, ADB 150882, skörd 2002
Försöksvärd: Benkt Persson , Borgeby boställle, Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Mätning (gradering, skörd etc.) Ogräsräkningar från försöksdatabasen.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skördekort från Försöksdatabasen
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat med ogräsgradering
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat.
  Försök till L5-2424: F örsöksnummer: 818/01, ADB 150884, skörd 2002
Försöksvärd: Näsbyholms gods , Tärnö gård, Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Mätning (gradering, skörd etc.) Ogräsräkning. Led- och rutvisa värden.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat.
  Försök till L5-2424: F örsöksnummer: 110/01, ADB 150881, skörd 2002
Försöksvärd: Sven Norup , Norups gård , 289 21 Knislinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Försök till L5-2424: F örsöksnummer: 109/01, ADB 150880, skörd 2002
Försöksvärd: Widtskövle AB , Vittskövlevägen 107-2 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L5-2424
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan