Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450 2002, Ogräsbekämpning; renkavle och örtogräs i höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Att prova olika produkters effekt mot örtogräs och renkavle i höstvete, höst alt. vårbehandling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2450 2002: F örsöksnummer: 817/01, ADB 150892, skörd 2002
Försöksvärd: H & B Odell , Vanninge gård, Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Mätning (gradering, skörd etc.)
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat.
<< SLUT L5-2450 2002
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan