Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9009.2007, Ettårigt systemförsök med höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra odlingsekonomin i två höstvetesorter vid varierande intensitet av utsädesmängd, N-gödsling och växtskydd.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till LS3-9009.2007: F örsöksnummer: MC-837/06, ADB 03H014, skörd 2007
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, Hemmesdynge, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: OBS! Försöket i Ö Vemmenhög.
Sådd: 22/9-06.
Försöksgödsling enl plan;
Tidpunkt 1: 15/3-07.
Tidpunkt 2: 17/4-07.
Tidpunkt 3: 14/5-07.
Tidpunkt 4: 30/5-07.
Växtskydd:
Tidp. A; 2/5-07.
Tidp. B; 24/5-07.
Tidp. C; 31/5-07.
Tidp. D; 5/6-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9009.2007: F örsöksnummer: MB-310/06, ADB 03H013, skörd 2007
Försöksvärd: Hans-Åke Åkesson , Gamlegård , Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 20/9-06.
Försöksgödsling: Tp 1: 15/3-07. Led A o B.
Tp 2: 17/4-07. Led A-E.DC 30
Tp 3: 14/5-07 Led C.DC 37
Behandlingstillf: DC 31.Led A,B. 1l stereo/ha.23/4-07
DC 37.Led A,C,D. 10/5-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9009.2007: F örsöksnummer: LA-132-2006, ADB 03H011, skörd 2007
Försöksvärd: Furulunds Jordbruksförvaltning , Nymö, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 060922.
Försöksgödsling enl plan;
Tidpunkt 1: 070315 DC 22-23.
Tidpunkt 2: 070416 DC 24-25.
Tidpunkt 3: 070518 DC 37.
Tidpunkt 4: 070529 DC 51.
Växtskydd:
Tidp. A; 070502 DC 31.
Tidp. B; 070518 DC 37.
Tidp. C; 070529 DC 51.
Tidp. D; 070604 DC 59.
  Fältkort Verkligt Fältkort av 061010
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9009.2007: F örsöksnummer: LB-272-2006, ADB 03H012, skörd 2007
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 06-09-25
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9009.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan