Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2274.2007, Gödslingsstrategier i höstvete. , med 5 st. försök
Syftet med planen: Att bestämma optimal kväve- och svavelgiva i sorterna Gnejs och Opus (tidigare Kris)med stråsäd som förfrukt vid olika kvävegödslingsstrategier, samt att belysa P-behovet hos höstvete på hösten.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2274.2007: F örsöksnummer: MC-824/06, ADB 03H019, skörd 2007
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, Hemmesdynge, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 16/9-06.
Försöksgödsling enl plan:
Höst; 21/9-06.
Vår;
Tidp 1: 15/3-07.
Tidp 2: 17/4-07.
Tidp 3: 27/4-07.
Tidp 4: 14/5-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274.2007: F örsöksnummer: MB-308/06, ADB 03H017, skörd 2007
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Gamlegård , Uppåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 19/9-06.
Gödsling enligt plan: Vid sådd 22/9-06. Led H och I
14/3-07 Led G.DC 25.
16/4-07 Led B-L.
25/4-07 Led L. DC 31.
23/5-07 Led J och K. DC 37.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274.2007: F örsöksnummer: MB-309/06, ADB 03H018, skörd 2007
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 26, 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: OBS! Försöket ligger i Teckomatorp.
Sådd: 25/9-06.
Gödsling enligt plan: Vid sådd 25/9-06. Led H och I.
16/3-07 Led G.
16/4-07 Led B-L
24/4-07 Led L
22/5-07 Led J och K
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274.2007: F örsöksnummer: LC-430-2006, ADB 03H015, skörd 2007
Försöksvärd: Magnus Andersson , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Försöksgödsling enl. plan
Nr. 1 :061006 DC 0-11,3
  Fältkort Verkligt Fältkort av 061010
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274.2007: F örsöksnummer: LB-273-2006, ADB 03H016, skörd 2007
Försöksvärd: Bo-Walde Jönsson , Holmåkra Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Höstgödsling: 06-09-18
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L3-2274.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan