Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450.2007, Ogräsbekämpning i höstvete; örtogräs + renkavle., med 3 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2450.2007: F örsöksnummer: MC 826/06, ADB 151598, skörd 2007
Försöksvärd: Anders Göransson , Gislöv, 231 91 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 27/9-06.
Behandlingstidpunkter:
Höst:
1,5 blad; 11/10-06, DC 11-12.
3-4 blad + led J; 30/10-06, DC 13.
Vår;
12/4/07, DC 21.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2007: F örsöksnummer: MC 827/06, ADB 151599, skörd 2007
Försöksvärd: Hans o Bertil Odell , Vanninge Gård, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 18/9-06.
Behandlingstidpunkter:
Höst;
1,5 blad; 10/10-06, DC 13.
3-4 blad + Led J; 30/10-06, DC 21.
Vår;
12/4-07, DC 25.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2007: F örsöksnummer: LC-431-2006, ADB 151597, skörd 2007
Försöksvärd: Ulf Weifelt , Wejbygården, 262 90 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Beh. enl plan:
Nr.1 : 061009 DC 11-13
Nr.2 : 061017 DC 13,0-13,1
Nr.3 : 070413 DC 21-22
  Fältkort Verkligt Fältkort av 061012
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2450.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan