Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-6000, Bekämpning av ogräs i ärter, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-6000: F örsöksnummer: 735/02, ADB 150905, skörd 2002
Försöksvärd: S Fredlund , Nygård, Mörarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Mätning (gradering, skörd etc.)
  Rapport Skörderesultat.
  Försök till L5-6000: F örsöksnummer: 928/02, ADB 150906, skörd 2002
Försöksvärd: T Iacobeus , Marsvinsholm, Ystad
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Mätning (gradering, skörd etc.)
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat.
  Försök till L5-6000: F örsöksnummer: 20/02, ADB 150903, skörd 2002
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Försök till L5-6000: F örsöksnummer: 221/02, ADB 150904, skörd 2002
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Försöksfältet, Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
<< SLUT L5-6000
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan