Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-550.2007, Havre. Sort*Utsädesmängd*Såtid, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-550.2007: F örsöksnummer: M-520-2007, ADB 07BB43, skörd 2007
Försöksvärd: Svedberga Lantbruks AB , Svedberga Gård , 260 35 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd såtid 0: 4/4-07.Såtid 1: 17/4-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-550.2007: F örsöksnummer: MC 979/07, ADB 07BB44, skörd 2007
Försöksvärd: Skurups Lantbruksskola , 274 92 Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Såtidpunkter:
0) 31/3-07.
1) 13/4-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-550.2007: F örsöksnummer: LA-13-2007, ADB 07BB45, skörd 2007
Försöksvärd: Sven-Erik Persson , Övarps Lantbruks AB , Övarpsv. 336, 291 95 Färlöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Såtid 2v senare än vårbruk: 070421
0,4 Sumialfa i tidig såtid 0: 070502
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070416
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-550.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan