Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-613 2007, Åkerbönor. Sortförsök, med 1 st. försök
Syftet med planen: Sortprovning i Åkerböna
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-613 2007: F örsöksnummer: LC-403-2007, ADB 07BA63, skörd 2007
Försöksvärd: Torbjörn Persson , Slättäng 1300, 262 91 ÄNGELHOLM
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070416
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080523
<< SLUT L7-613 2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan