Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-3097 2007, Optimal fosforgödsling till ensilagemajs, med 1 st. försök
Syftet med planen: Målet är att fastställa om det föreligger ett behov av en startgiva med fosfor.
Kommentarer:
  Försök till M3-3097 2007: F örsöksnummer: LA-34-2007, ADB 03H138, skörd 2007
Försöksvärd: Trolle Ljungby AB , Trolle Ljungby, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070514
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-3097 2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan