Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-840 2007, Ogräsreglering, Örtogräs i majs., med 2 st. försök
Syftet med planen: Olika preparats effektivitet mot ogräs i majs.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-840 2007: F örsöksnummer: LA-35-2007, ADB 05A863, skörd 2007
Försöksvärd: Peter Paulsson , Sörbytorp, Sörby 1225, 280 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enl plan:
Tidp.1 070518 DC11
Tidp.2 070529 DC13-14
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070529
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-840 2007: F örsöksnummer: LA-36-2007, ADB 05A864, skörd 2007
Försöksvärd: Trolle Ljungby AB , Trolle Ljungby, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enl, plan:
Tidp.1 070516 DC11
Tidp.2 070528 DC13-14
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070529
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-840 2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan