Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-711N 2007, Matpotatis, med 1 st. försök
Syftet med planen: Sortprövning samt kväve-nivåer
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-711N 2007: F örsöksnummer: LA-55-2007, ADB 07A390, skörd 2007
Försöksvärd: Hushållningssällskapet, Helgegården , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070515
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-711N 2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan