Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-400 2007, Örtogräs i vårkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen: Olika preparats verkan på ogräs och skörd.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-400 2007: F örsöksnummer: MB-502-2007, ADB 05A854, skörd 2007
Försöksvärd: Per-Erik Vikberg , Östergård Vittskövle , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh enl plan: 3/5-07. DC 14.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-400 2007: F örsöksnummer: LA-44-2007, ADB 05A853, skörd 2007
Försöksvärd: Markus Hansson , Helgedal 863 289 90 Knislinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070611
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-400 2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan