Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-215, Sortförsök i höstkorn, skördeår 2002, med 2 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra avkastningspotentialen mellan nya och redan odlade sorter för Skånska förhållanden
Kommentarer: I år ingår även en sortblandning med i Danmark odlade sorter. Ett av försöken kasserat p g a dålig etablering under den blöta hösten 2001. Från och med i år gör vi en statistisk beräkning på resultaten från varje enskilt försök. Därmed försäkrar vi oss om att inga resultat kommer med som är alltför osäkra.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Preliminära resultat från höstkorn-försöken 2002. Endast 2 försök då 1 försök kasserats p g a dålig etablering.
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-215: F örsöksnummer: MC-825-01, ADB 074480, skörd 2002
Försöksvärd: Anders Nilsson , Maholm, Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort Fältkort med plan
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-215: F örsöksnummer: LA-115-01, ADB 074478, skörd 2002
Försöksvärd: Nymö, Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort
<< SLUT L7-215
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan