Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-201, Sortförsök i höstråg, skördeår 2002, med 3 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra nya med redan beprövade sorter i Skåne.
Kommentarer: Totalt 3 försök utlagda och skördade.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Preliminära skörderesultat från sortförsök i höstråg
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-201: F örsöksnummer: MB-310-01, ADB 074023, skörd 2002
Försöksvärd: Dan Molin , HS-Malmöhus , Borgeby gård, Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med plan
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-201: F örsöksnummer: MC-823-01, ADB 074024, skörd 2002
Försöksvärd: Bengt Andersson , Almaröd 7, Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-201: F örsöksnummer: LA-113-01, ADB 074022, skörd 2002
Försöksvärd: Sixten Johnsson , Nymö Norregård, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort med plan
<< SLUT L7-201
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan