Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-610, Ärter. Sortförsök, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Mätning (gradering, skörd etc.) Preliminära skörderesultat från sortförsök i ärter.
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-610: F örsöksnummer: MA-709-02, ADB 079818, skörd 2002
Försöksvärd: S Fredlund , Nygård, Mörarp
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-610: F örsöksnummer: MB-507-02, ADB 079819, skörd 2002
Försöksvärd: N B Offesson , Östra Odarslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-610: F örsöksnummer: MC-920-02, ADB 079820, skörd 2002
Försöksvärd: P Åkesson , Banetorp, Klagstorp (Granholm)
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
<< SLUT L7-610
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan