Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-1015, Höstvete. Sort * Behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Mätning (gradering, skörd etc.) Preliminära skörderesultat från sortförsök i höstvete.
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-1015: F örsöksnummer: MA-409-01, ADB 076985, skörd 2002
Försöksvärd: Trolleholms gpds AB , Pårups gård, Svalöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-1015: F örsöksnummer: MB-312-01, ADB 076986, skörd 2002
Försöksvärd: F och R Hansson , Nyboholm, Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-1015: F örsöksnummer: MC-821-01, ADB 076987, skörd 2002
Försöksvärd: A Göransson , Gislöv, Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
<< SLUT L7-1015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan