Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-4011, Vårkorn. Sortförsök, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport. Försöksserie L7-4011 och L7-401.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Preliminära skörderesultat från sortförsök i vårkorn.
  Försök till L7-4011: F örsöksnummer: MA-707-02, ADB 075034, skörd 2002
Försöksvärd: L Persson , Vittskövle boställe, Svalöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-4011: F örsöksnummer: MC-917-02, ADB 075035, skörd 2002
Försöksvärd: AB Jordberga gård , Slättåkra, Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
<< SLUT L7-4011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan