Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: M3-2278D.2010, Kväve till höstvete vid olika markförutsättningar, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till M3-2278D.2010: F örsöksnummer: LB-201-2010, ADB 03M082, skörd 2010
Försöksvärd: Anders Persson , Olofsfält, 276 55 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2010-04-08
Gödning 2: 2010-04-28
Växtskydd 1: 2010-05-20
Växtskydd 2: 2010-06-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till M3-2278D.2010: F örsöksnummer: 501/10, ADB 03M083, skörd 2010
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Borgeby Gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: gödsling Tp 1 26-mars
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2278D.2010: F örsöksnummer: M-910/10, ADB 03M084, skörd 2010
Försöksvärd: Anders Levin , Vallby 927, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Försöksgödsling enl plan:
Tidigt; 8/4-10.
Normal; 28/4-10.
Efter rek:
Led I; 45 N/ha, 4/6-10.
Led J; 30 N/ha, 4/6-10.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2278D.2010: F örsöksnummer: LC-401-2010, ADB 03M081, skörd 2010
Försöksvärd: Magnus Andersson , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Gödsling 1: 2010-03-25
Gödsling 2: 2010-04-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2278D.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan