Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-402.2010, Ogräsbekämpning. Speciellt bekämpning mot näva i vårsäd., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-402.2010: F örsöksnummer: LA-68-2010, ADB 05B063, skörd 2010
Försöksvärd: Råbelövs Gods , Råbelövsallén 82-7, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enligt plan: 2010-05-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-402.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan