Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-0014, Avloppsslam-effekt på gröda och jord, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Fältkort Obs! Olika rutfördelning på fältkorten
  Försök till L3-0014: F örsöksnummer: M-317-1981, ADB 03D088, skörd 2003
Försöksvärd: Svenstorps Gods , Igelösa Gård 225 94 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE 2003
<< SLUT L3-0014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan