Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-215.2007, Höstkorn. Sort * behandling., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-215.2007: F örsöksnummer: MB-305/06, ADB 07B981, skörd 2007
Försöksvärd: Bertil Nilsson , Nybo , Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 14/9-06.
OBS! FÖRSÖKET ÄR KASSERAT.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215.2007: F örsöksnummer: MC-835/06, ADB 07B982, skörd 2007
Försöksvärd: Anders Nilsson , Maholm, 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 22/9-06.
Blockbehandling 2:or.
0,8 Stereo + 0,25 Amistar 2/5-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215.2007: F örsöksnummer: LA-129-2006, ADB 07B980, skörd 2007
Försöksvärd: Furulunds Jordbruksförvaltning , Nymö, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 060926
  Fältkort Verkligt Fältkort av 061010
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-215.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan