Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: VS/HS05-1.2007, Odlingsåtgärders påverkan på stärkelseskörden., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till VS/HS05-1.2007: F örsöksnummer: MC-836/06, ADB 151589, skörd 2007
Försöksvärd: Mats o Jan Ingvarsson , Brönnetorp, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 18/9-06.
Gödslingstidpunkter vår:
Tidp. 1; 30/3-07.
Tidp. 2; 24/4-07.
Växtskydd:
V2; 2/5-07, 1,0 Stereo + 0,5 Tern.
V2+V3; 31/5-07, 0,15 Comet+0,4 Proline.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till VS/HS05-1.2007: F örsöksnummer: LC-428-2006, ADB 151587, skörd 2007
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Gamla Malmövägen 459, 262 92 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 060915
Gödsling tidpunkt 1: 03-28
Gödsling tidpunkt 2: 04-20
Sprutdatum vår DC 31-33: 04-27 DC 32
Sprutdatum vår DC 51-55: 05-31 DC 53-57
  Fältkort Verkligt Fältkort av 061010
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till VS/HS05-1.2007: F örsöksnummer: LA-125-2006, ADB 151590, skörd 2007
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 060916
  Fältkort Verkligt Fältkort av 061010
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till VS/HS05-1.2007: F örsöksnummer: LB-260-2006, ADB 151588, skörd 2007
Försöksvärd: Tosterups Gård AB , Tosterup , 273 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 06-09-13 Planttäthet höst: "100" i alla 06-11-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT VS/HS05-1.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan