Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10


       Presentationer vid Jordbrukaredagarna 2013
 

   Klicka på respektive programpunkt så öppnas redovisningen som en pdf-fil

Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan
Inledning med välkomsthälsning

 

Sortval 2013 – Vad sår vi i vår?Täckdikning - en viktig och lönsam investeringErfarenheter från svampförsöken 2012Odlingssystem i höstveteSurprise från OdlingsutvecklingÅrets höga rapsskördarHur ser marknaden ut inför 2013Bekämpningsstrategier mot löss 2013Gödsling i höstvete och höstkornEU-nyheter inför 2013Vad lärde vi oss av gråmögelangreppen 2012?Sortval 2013 – Vad sår vi i vår?Utsädesmängd i majsOrganiska gödselmedel i höstveteOdlingssystem i höstveteStyrfiler till kalkning och kaliumgödslingÅrets höga rapsskördarErfarenheter från svampförsöken 2012Trender på vegetabiliemarknadenEU-nyheter Inledning Inledning