Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2005
Rapport
(pdf)
Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Sortförsök
Höstvete: L7-1015 | L7-105
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn: L7-4011 | L7-401
Havre
Ärter
Åkerböna
Majs: L6-703 | L6-704
Sortförsök i höst- och vinterpotatis
Övriga försök

Vallfröblandningar i intensiva slåttersystem:
L6-4426 | L6-4427

Reducerad jordbearbetning

Vårsådd av fånggrödor i höstvete: 2004 | 2003 | 2002

Kvävegödsling till höstvete
Kvävegödsling till maltkorn
Mangangödsling till vårkorn
Fastliggande försök med fosfor och kalium
Odling av maltkorn –
fyra faktorers inverkan på avkastning och kvalité

Ogräsbekämpning

Åkerven i höstvete
Renkavle i höstvete
Örtogräs i höstvete
Örtogräs i vårkorn
Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver
Ogräsbekämpning i majs

Ogräsbekämpning i höstraps

Fungicider i stråsäd 2005

Svampsjukdomar i vårkorn (L15-4010)
Svampsjukdomar i höstvete (L15-1010)
Behandlingsstrategier i höstvete (L15-1011)
DTR och axfusarios i höstvete (L15-1012)
Greeningeffekt, fungicider i höstvete (L15-1013)
Svensk Raps
Höstraps - Sort: OS7-23 | OS7-24
Höstraps - Sortblandning
Höstrapshybrid - Såteknik
Kväve till höstraps
Svampbehandling i höstraps

Beställning av skriften: kontakta HS-Malmöhus
eller HS-Kristianstad
Övrigt från skriften
Innehåll
Förord. Odlingssäsongen 2004-2005. Vädret under odlingssäsongen. Beräkning av ekonomiskt netto i fältförsök i Skåneförsöken
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne 2005
Försöksringarna i Malmöhus (län)
Försöksringarna i Kristianstads (län)
Ledningsgruppen. Ringarnas centralstyrelse i Malmöhus (län) och Försökskommittén i Kristianstads (län).
Adressuppgifter till försökspersonal i Malmöhus och Kristianstads (län)
Karta över Skånes jordbruksområde
Övriga rapporter i skriften —
försöken finns ej på hemsidan.
Höstraps- Utsädesmängd, såteknik
Oljelin - Sort
Timotej - Stråförkortning
Rödsvingel - Stråförkortning
Absolut bästa sättet att odla råvaran, nya resultat
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan