Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10


       Presentationer vid Jordbrukaredagarna i januari 2010
 

Program Östra Ljungby, Bollerup, Kristianstad, Törringelund

Inledning (Törringelund)

 

Nyheter om EU-stöden
    Magnus Olsson
    Ingemar Henningssson

  Kan kontrakt och terminshandel förbättra TB? Torsten Thuresson
  Erfarenheter från svampförsöken 2009. Hur gör vi 2010? Gunilla Berg
  Mulchsaat - Erfarenheter i Tyskland. Hur fungerar det här? Marcus Willert
 

Etablering av höstraps för hög skörd.
    Albin Gunnarson
    Johan Biärsjö

  Odlingsintensitet i höstvete - vad är lönsamt? Nils Yngveson
 

HIR presenterar intressanta försöksresultat
    Kväve till höstvete, Stefan Lundmark, Per-Erik Holmgren
    Sortspecifik gödsling till maltkorn, Magnus Olsson
    Utsädesmängder i havre och råg, Anders Bauer
    Kväve till höstvete, Marcus Pedersen

 

Sortval 2010. Vad sår vi i vår?
    Nils Yngveson
    Arne Ljungars

Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan